Nodal Officer Details
S.No. State Name Officer Name Email Id Mobile Number
1 Andaman And Nicobar Gurjeet Kaur rd.ut.and[at]gmail[dot]com +91-9434277298
2 Arunachal Pradesh Sonny Patey smmmemisarsrlm[at]gmail[dot]com +91-7005212635
3 Assam Kankan Borah mism.asrlms[at]gmail[dot]com +91-9864108181
4 Bihar Prem Prakash spm.mis[at]brlps[dot]in +91-7808920107
5 Chhattisgarh Rajat Choubey aspmit.cgsrlm[at]gmail[dot]com +91-9300665288
6 Goa Melisa Frances Gonsalves melisa[at]goalivelihoods[dot]in +91-8861591555
7 Gujarat Shah Prerakkumar Jitendrabhai gmit[at]glpc[dot]co[dot]in +91-9426505855
8 Haryana Rajinder Singh prghsrlm[at]gmail[dot]com +91-9872816518
9 Himachal Pradesh Deepak Chauhan misdeepaknrlm[at]gmail[dot]com +91-9816727924
10 Jammu And Kashmir Khalid Hussain Zargar zargarkhalid3[at]gmail[dot]com +91-9419024652
11 Jharkhand Amit Jain amitjn28[at]gmail[dot]com +91-9031930470
12 Karnataka Vinay S vinay.ksrlps[at]gmail[dot]com +91-7411621008
13 Kerala Nithin R menite.nithin[at]gmail[dot]com +91-9048243501
14 Ladakh Tahir Hussain lrlmsmd[at]gmail[dot]com +91-9103277429
15 Lakshadweep Mohammed Saleem H B saleemmaliku[at]gmail[dot]com +91-9447610341
16 Madhya Pradesh Mukesh Yadav mukesh[at]mpdpip[dot]org +91-8349901020
17 Maharashtra Nitin Harchekar nitinvh2[at]gmail[dot]com +91-9029070079
18 Manipur Gurumayum Kavita Devi gkavita25[at]gmail[dot]com +91-7005039715
19 Meghalaya Shanlang Franiustine Lyngdoh mismeghalaya[at]gmail[dot]com +91-8258051966
20 Mizoram Irene Hmangaihtluangi irenechhangte29[at]gmail[dot]com +91-9862385707
21 Nagaland Y Renvungo Murry renmurry77[at]gmail[dot]com +91-8256997296
22 Odisha Debi Prasad Nayak dyceomle.olm[at]gmail[dot]com +91-9861166742
23 Puducherry Mrs R Maheswari Manobala maheswary1992[at]gmail[dot]com +91-8870237594
24 Punjab Shweta mis.srlm.punjab[at]gmail[dot]com +91-9888009606
25 Rajasthan Anand Prakash Sharma spm.mis.rgavp[at]rajasthan[dot]gov[dot]in +91-9414204082
26 Sikkim Chhitiz Sundas chhitizsundas50[at]gmail[dot]com +91-7872985334
27 Tamil Nadu G Gandhi Kalidasan gandhigk[at]gmail[dot]com +91-9444094208
28 Telangana Mynampati Girija Kalyani pmtrigpib[at]gmail[dot]com +91-7093402695
29 The Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu Sharmistha Desai sachinyadav9514[at]gmail[dot]com +91-9381621748
30 Tripura Gopal Debnath pm.mis.trlm[at]gmail[dot]com +91-9402582155
31 Uttarakhand Ajay Singh Khadwal nrlmmisofficer[at]gmail[dot]com +91-7055017286
32 Uttar Pradesh Gyan Bhadra Singh spmmisupsrlm[at]gmail[dot]com +91-9793142936
33 West Bengal Kuntal Hui mis.wbsrlm[at]gmail[dot]com +91-8697037387